Name  
 
Shauvik Bhowmick  
 
Avishek Das  
 
Subham Bhattacharjee  
 
Supratim Das  
 
Soham Sanyal  
 
Rajat Chowdhury  
 
Raina Ghosh  
 
Shrutiparna Saha  
 
Soumyadeep Bhattacharya  
 
Baibhab Chowdhury  
 
Pretam Naskar  
 
Bidya Dasgupta  
 
Deepanjan Chhetri  
 
Rajashree Ghosh  
 
Susovan Dingal  
 
Apralana Bhattacharyya  
 
Swatilekha Roy  
 
Shrimanti Das  
 
Meghamala Ghosh  
 
Abhinaba Biswas  
 
Ayantika Naskar  
 
Aishik Rakshit  
 
Ishita Paul  
 
Sannihita Sarkar  
 
Ritika Das  
 
Abhisekh Kumar Gupta  
 
Sudipta Mukherjee  
 
Pratyusha Saha  
 
Abhigyan Bhowal  
 
Akashdeep Bhattacharya  
 
Debmalya Panchodhyay  
 
Priti Roy  
 
Archisman Majumdar  
 
Aritra Ghosh  
 
Adarsh Trivedi  
 
Madhuri Deb  
 
Anuj Kumar Singh  
 
Prakhar Sengupta  
 
Pritha Das  
 
Swetanghu Debnath  
 
Aditya Keshari Khuntia  
 
Ayanava Karmakar  
 
Rishiraj Sarkar  
 
Dibyo Swarup Chakraborty  
 
Bidisha Das  
 
Madhurima Karmakar  
 
Ankita Mahalanobish  
 
Spandan Sanyal  
 
Debdutta Mandal  
 
Koyel Sarkar  
 
Doyel Sarkar  
 
Debapriya Mondal  
 
Ashutosh Kumar  
 
Sarbajit Baul  
 
Megha Chakraborty  
 
Anamika Chakravarty  
 
Konika Dutta  
 
Tathagata Tapadar  
 
Ayudh Nandi  
 
Moutusi Mistry  
 
Pushpal Ghoshal  
 
Anindya Biswas  
    Ritwick Bhattacharya  
    Sindrela Roy  
    Anasuya Dev  
    Dhrupadi Das  
    Souvik Nath  
    Sharika Anjum Mondal  
    Ankita Pramanik  
    Hritesh Mourya  
    Abhigyan Tapadar  
    Progya Roy  
    Prakriti Jana  
    Tiyasha Indra  
    Sabyosachi Sinha